Η πολιτιστική εταιρεία ΛΑΒΡΥΣ εδώ και 25 χρόνια κατέκτησε μία καθολική αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δομώντας τη ταυτότητα και τη φυσιογνωμία της με μία ποιοτική και αισθητική μοναδικότητα.
Στις δραστηριότητες της ΛΑΒΡΥΣ περιλαμβάνονται όλα τα επίπεδα παραγωγής παραστάσεων και συναυλιών. Από το αρχικ όστάδιοτης ιδέας και της πρώτης επαφής με τους καλλιτέχνες μέχρι την ανεύρεση του κατάλληλου χώρου και των απαραίτητων χορηγών καθώς επίσης και την εξασφάλιση της δημοσιότητας και προβολής των εκδηλώσεων μέσω δελτίων τύπου & συνεντεύξεων τύπου καθώς και όλων των μορφών διαφήμισης. Ακόμη, η ΛΑΒΡΥΣ καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των πιο απαιτητικών και πολύπλοκων θεαμάτων.

Μάθετε περισσότερα για την ΛΑΒΡΥΣ

Over the past 25 years, the cultural events production company ΛΑΒΡΥΣ has won an universal recognition in Greece and abroad, building her identity and character with a qualitative and aesthetic uniqueness.
LAVRIS’ activities include all levels of production for performances and concerts. From the initial stage of the idea and first contact with the artists, until finding the appropriate venue and sponsors, as well as ensuring the publicity and promotion of events through all forms of advertising. Furthermore LAVRIS covers the technical requirements of the most demanding and complex performances.

Learn more about ΛΑΒΡΥΣ

ΛΑΒΡΥΣ ΕΠΕ Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Υψηλάντου 44-46 & Μονής Πετράκη Αθήνα 11521
Τηλ. 210 7258510-12, Fax 210 7258513