Language:
Πληροφορίες για την
 • Τιμές Εισιτηρίων
 • Ομαδικά & Εταιρικά
 • Πλάνο Θέσεων
 • Σημεία Πώλησης
 • Όροι
ΖΩΝΗ Κανονικό Παιδικό / Φοιτητικό
Platinum VIP 120€ 96€
Gold VIP 95€ 76€
Silver VIP 75€ 60€
Ζώνη A 65€ 52€
Ζώνη B 55€ 44€
Ζώνη C 45€ 36€
Ζώνη D 35€ 28€

Ειδικές τιμές για μαζική αγορά εισιτηρίων για εταιρείες, συλλόγους, ιδρύματα, οργανισμούς. Επικοινωνία με +30 210 7258 510

ΖΩΝΗ Αριθμός Εισιτηρίων (από - έως)
40 - 60 Εισ. 61 - 80 Εισ. 81 - 100 Εισ.  
Κανονικό Παιδ/Φοιτ. Κανονικό Παιδ/Φοιτ. Κανονικό Παιδ/Φοιτ.
Platinum 108€ 96€ 102€ 96€ 96€ 96€
Gold VIP 85,5€ 76€ 80,8€ 76€ 76€ 76€
Silver VIP 67,5€ 60€ 63,8€ 60€ 60€ 60€
Ζώνη A 58,5€ 52€ 55,3€ 52€ 52€ 52€
Ζώνη B 49,5€ 44€ 46,8€ 44€ 44€ 44€
Ζώνη C 40,5€ 36€ 38,3€ 36€ 36€ 36€
Ζώνη D 31,5€ 28€ 29,8€ 28€ 28€ 28€

ΖΩΝΗ Αριθμός Εισιτηρίων (από - έως)
101 - 200 Εισ. 201 - και πάνω  
Κανονικό Παιδ/Φοιτ. Κανονικό Παιδ/Φοιτ.
Platinum 90€ 90€ 84€ 84€
Gold VIP 71,3€ 71,3€ 66,5€ 66,5€
Silver VIP 56,3€ 56,3€ 52,5€ 52,5€
Ζώνη A 48,8€ 48,8€ 45,5€ 45,5€
Ζώνη B 41,3€ 41,3€ 38,5€ 38,5€
Ζώνη C 33,8€ 33,8€ 31,5€ 31,5€
Ζώνη D 26,3€ 26,3€ 24,5€ 24,5€*Οι τιμές αυτές ΔΕΝ αφοούν τις παραστάσεις της Παρασκευής στις 21:00 και του Σαββάτου στις 21:00.

 


Κλικ για μεγέθυνση!

plano-theseon


Τα εισιτήρια της Παράστασης διατίθενται σε ολα τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και σε
επιλεγμένα καταστήματα ΕΛΤΑ.


Δείτε την λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ σε PDF

 

Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας καλώντας το τηλεφωνικό μας κέντρο στο
210 89 38 138

 

Δείτε αναλυτικά τις διευθύνσεις των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ κάνοντας κλικ στον χάρτη που ακολουθεί...

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Η αγορά αυτού του εισιτηρίου συνεπάγεται αυτόματα και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρακάτω όρων από τον θεατή:

 • Η αγορά αυτού του εισιτηρίου παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει την παράσταση Dralion, μόνον εάν αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του θεάματος και του χώρου.
 • Έγκυρα θεωρούνται μόνον τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης.
 • Απαγορεύεται η ανταλλαγή, η μεταπώληση και η εν γένει εμπορία εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η  διοργανώτρια ακυρώνει τα εισιτήρια αυτά δίχως καμία αποζημίωση.
 • το παρόν εισιτήριο δεν ακυρώνεται, δεν επιστρέφεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν ισχύει για άλλη παράσταση και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μεταμέλειας θεατή ή μη προσέλευσής του για οποιονδήποτε λόγο.
 • Ο θεατής οφείλει να φυλάσσει το εισιτήριό του μέχρι και το τέλος της εκδήλωσης.
 • Οι διοργανωτές δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής ημερομηνίας, ώρας και χώρου μιας ή περισσότερων παραστάσεων, ειδοποιώντας σχετικά το κοινό από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν ως έχουν για την νέα παράσταση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αναβολής παραστάσεων για λόγους ανωτέρας βίας.
 • Σε περίπτωση διακοπής μιας παράστασης για λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων προβλημάτων, 35 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξή της, η παράσταση θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα.
 • Σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης μιας παράστασης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου χρόνου από τα σημεία προπώλησης που θα ανακοινωθούν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου της παράστασης, σε παιδιά κάτω των δύο(2) ετών καθώς και σε άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, ακόμη και αν είναι κάτοχοι εισιτηρίων.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών, εύφλεκτων υλικών, συσκευών laser ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων σε όλες τις εγκαταστάσεις του χώρου. Στους παραβάτες θα απαγορεύεται η είσοδος και αν διαπιστωθεί σχετική χρήση θα απομακρύνονται δίχως καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει για όσους παρενοχλούν την ομαλή διεξαγωγή της παράστασης, με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και μαγνητοφώνηση της παράστασης ή μέρους αυτής. Στους φέροντες σχετικά αντικείμενα, θα απαγορεύεται η είσοδος και οι παραβάτες θα απομακρύνονται δίχως καμία αποζημίωση.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός της αίθουσας της παράστασης.
 • Μετά την έναρξη της παράστασης η είσοδος επιτρέπεται μόνο στο διάλειμμα.
 • Οι πύλες ανοίγουν το νωρίτερο μια ώρα πριν την έναρξη.
 • Οι διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή απώλειες αντικειμένων.
 • Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας, των ταξιθετών και των εκπροσώπων των διοργανωτών.
 • Η κάθε παράσταση του Dralion είναι μοναδική. Το Cirque du Soleil διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στη σειρά των πράξεων καθώς και αντικατάστασης επί μέρους πράξεων ή καλλιτεχνών.
 • Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα ελέγχου της τήρησης όλων των παραπάνω όρων.
 • Όλοι οι παρόντες όροι αποτελούν την συμφωνία του θεατή με τους Διοργανωτές.

A harmonious blend
of Eastern and Western
acrobatic prowess

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μοιράστε το Dralion...


Η Λάβρυς στα κοινωνικά δύκτια

OFFICIAL SPONSORS